Списък с курсове

Запитване за курс без обявена дата

Зали Викорс

Залa 102

Разположение: 1-ви етаж
Площ: 31,72 кв.м.
Места: до 20 места
Оборудване: проектор, екран, флипчарт, безжичен Интернет

Зала 103

Разположение: 1-ви етаж
Площ: 67,6 кв.м.
Места: до 35 места
Оборудване: проектор, екран, флипчарт, безжичен Интернет

Зала 104

Разположение: 1-ви етаж
Площ: 67,6 кв.м.
Места: 20+1 места
Оборудване: проектор, екран, флипчарт, безжичен Интернет, вентилация

За нас

ВИКОРС АД е създадено през 2007 година. Собственик на капитала на дружеството е Българската търговско-промишлена палата. При създаването си дружеството има за основна задача стопанисване и поддържане на недвижими имоти. Но пазарните условия в сферата на управление на недвижи имоти налагат необходимостта от диверсификация на дейността. От 2013 г. дружеството ориентира своята дейност към организиране и провеждане на семинари и обучения. Основните направления са стандартите на GS1, свързани с търговията и в сферата на здравеопазването, здравословните и безопасни условия на труд, защита на интелектуалната собственост, управление на проекти. ВИКОРС АД планира значител ...