Наем на зали

Залa 102

гр. София, район "Студентски", ул. "Проф. Георги Брадистилов" №22А, ет. 1

Обща информация

Разположение  1-ви етаж
Площ  31,72 кв.м.
Места  до 20 места
Подходяща за общо обучение
Оборудвана с проектор, екран, флипчарт, безжичен Интернет

 

Цени без ДДС

При нареждане
тип "класна стая"
до 2 часа 60 лв.
до 8 часа 150 лв.
за 1 месец 330 лв.
При нареждане
тип "киносалон"
до 2 часа 8 лв.
до 9 часа 64 лв.
След 9 часа се доплаща за всеки един започнал час по 10%.
Пренареждане на зала 50 лв.

 0888 63 7007;
0878 923 486;
„Викорс” АД