Наем на зали

Зали Викорс

Залa 102

Разположение: 1-ви етаж
Площ: 31,72 кв.м.
Места: до 20 места
Оборудване: проектор, екран, флипчарт, безжичен Интернет

Зала 103

Разположение: 1-ви етаж
Площ: 67,6 кв.м.
Места: до 35 места
Оборудване: проектор, екран, флипчарт, безжичен Интернет

Зала 104

Разположение: 1-ви етаж
Площ: 67,6 кв.м.
Места: 20+1 места
Оборудване: проектор, екран, флипчарт, безжичен Интернет, вентилация