Наем на зали

Зала 103

гр. София, район "Студентски", ул. "Проф. Георги Брадистилов" №22A, ет. 1

Обща информация

Разположение 1-ви етаж
Площ 67,6 кв.м.
Места до 35 места
Подходяща за общо обучение
Оборудвана с проектор, екран, флипчарт, безжичен Интернет

 

Цени без ДДС

Цена за 1 ден 36 лв.
за 1 месец 400 лв.

 0888 63 7007;
0878 923 486;
„Викорс” АД